Memoriaali

Memoriaali-palvelu on kansalaisten ja yritysten digitaalisten aineistojen vastaanoton verkkopalvelu. Helppokäyttöinen Memoriaali auttaa niin kansalaisia kuin yrityksiä tallentamaan omia aineistojaan verkkopalveluun ja sujuvoittaa muistiorganisaatioiden sähköisten aineistojen vastaanottoa ja arkistointia.

Memoriaali-verkkopalvelua on kehitetty EU-rahoitteisessa Memoriaali-hankkeessa. Tällä hetkellä Memoriaali-palvelu on ollut pilottikäytössä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolla Elkalla ja Sodan ja rauhan keskus Muistilla.

Jos haluat tallentaa omia sotamuistojasi, valokuvia, kirjeitä tms., tutustu alempaa Muistin Memoriaali-hankkeeseen.

Jos taas olet yritysasiakas ja olet kiinnostunut tallentamaan omia yritysaineistojasi, tutustu alempaa Elkan Memoriaali-hankkeeseen.

Jos olet yritys tai yhteisö, joka haluaisi Memoraalin käyttöön oman arkistonhallintaan, lähetä meille viesti yhteydenottolomakkeen kautta tai ota yhteyttä: memoriaali@xamk.fi

Haluatko testata Memoriaalia?

Pääset testaamaan Memoriaali-verkkopalvelua osoitteessa https://memoriaali.xamk.fi

Huomioithan, että Memoriaali on vielä kehitysvaiheessa ja kyseessä on Memoriaalin demoversio. Pääset testaamaan Memoriaalin toiminnallisuuksia rekisteröitymällä palveluun ja luomalla omat tunnukset.

Memoriaalin esittelyvideo ja julkistamistilaisuuden taltiointi

Memoriaali -pilotit

Elkan Memoriaali

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Elkan Memoriaali on yritysten digitaalisten aineistojen vastaanottopalvelu, joka tekee yrityshistorian luovuttamisen arkistoon aiempaa helpommaksi. Palvelu mahdollistaa digitaalisen aineiston systemaattisen vastaanottamisen sekä varmistaa sen, että tutkimusta ja muita käyttötarpeita varten on lähteitä myös digitalisoituneen yhteiskunnan aikakaudelta.

Lue lisää Elkan Memoriaalista: https://elka.fi/palvelut/memoriaali-hanke/

Muistin Memoriaali

Muistin Memoriaali avaa yksityishenkilöille mahdollisuuden saattaa omat sotaa koskevat aineistonsa osaksi Muistin yleisökokoelmaa ja rikastamaan suomalaista sotahistoriaa.

Yksittäinen käyttäjä pystyy lataamaan palveluun omia sotiin liittyviä aineistoja, kuten valokuvia, kirjeitä, postikortteja, videoita, äänitteitä ja asiakirjoja. Käyttäjä voi digitoida aineistot omalla, kirjastojen tai Muistin skannereilla, älypuhelimella tai tabletilla. Palvelu ohjaa käyttäjää toiminnassa ja tarvittavien tietojen täyttämisessä. Käyttäjällä on mahdollisuus myös kommentoida ja täydentää muiden aineistojen tietosisältöjä ja näin rikastuttaa Memoriaalissa olevia materiaaleja.

Lue lisää Muistin Memoriaalista: https://muisti.org/memoriaali/

 

Memoriaalin hyödyt palveluntarjoajille

Memoriaali on verkkopalvelu, joka voidaan tehdä arkistoriippumattomaksi, eli se mahdollistaa sen, että Memoriaalin voi ottaa käyttöönsä muutkin arkistot ja muistiorganisaatiot helposti, vaikka heillä olisi itsellään käytössä omat arkistointijärjestelmänsä. Memoriaali tarjoaa palvelualustaa hyödyntävälle organisaatiolle interaktiivisen tavan kerätä ja täydentää omia arkistokokoelmiaan. Organisaatio voi myös itse määritellä, minkä tyyppistä aineistoa haluaa kerätä, kuten esimerkiksi kuvia, tekstitiedostoja, ääntä tai videota. Aineiston siirto käyttäjän ja Memoriaalin välillä tapahtuu tietoturvallisesti ja Memoriaali myös mahdollistaa käyttäjää ja organisaatiota määrittelemään itse, onko materiaali jatkossa julkista vai salaista.

Jos organisaatiosi on kiinnostunut ottamaan Memoriaali-verkkopalvelun omaan käyttöönsä, lähetä viesti sähköpostitse: memoriaali@xamk.fi

Memoriaali-hanke

Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hankkeen hallinnoija on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Sodan ja Rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr.

Memoriaali-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla voidaan kerätä niin kansalaisilta kuin yrityksiltäkin sähköisiä aineistoja. Memoriaali toimii siis vastaanottoalustana arvokkaan historiallisen tiedon keräämisessä.

Hankkeessa kehitetty verkkopalvelu mahdollistaa kansalaisten ja yritysten sähköisten aineistojen tallentamisen, selaamisen ja rikastamisen suoraan muistiorganisaatioille. Hanke käynnistyi 1.6.2020 ja se päättyy 30.6.2022.